Despre noiAbout us

Asociaţia „ Speranţă pentru Comunitate” este o asociaţie neguvernamentală care activează în sudul judeţului Olt. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2005, cu sediul în Drăgăneşti Olt şi are misiunea de a dezvolta diferitor proiecte sociale care să sprijine şi să răspundă nevoilor materiale, sociale, fizice şi spirituale ale persoanelor din comunitatea locală şi zonală.

Saracia este o problema serioasa cu care se confrunta foarte multe familii si persoane din zona de sud a judetului Olt. Problema se datoreaza slabei industrializari si lipsei locurilor de munca din oras sau din apropierea orasului. In cadrul multor familii venitul financiar este asigurat din munci sezoniere sau din alocatiile copiilor. Acest fenomen afecteaza toate categoriile de oameni, de la copii pana la varstnici, generand totodata mai multe probleme sociale: absenteismul copiilor de la scoala, cersitul, cresterea infractionalitatii,  starea precara a sanatatii copiilor si varstnicilor, etc. Din cauza lipsei unui venit constant multe familii nu pot asigura copiilor nici macar nevoile primare, cum ar fi: hrana, imbracamintea, medicamentele, igiena, rechizitele pentru scoala, o locuinta calduroasa si decenta.

Viziunea noastra este dezvoltarea unei comunitati capabile sa-si rezolve problemele care ii afecteaza nivelul de trai, folosind resursele proprii.

Pentru realizarea viziunii, Asociatia vine in sprijinul acestor familii, implicandu-se atat in satisfacerea nevoilor primare ale omului cat si in educarea si motivarea lui de a adopta un stil de viata care-i poate schimba nivelul de trai.

Activitatile si proiectele noastre sunt indreptate spre:

–        Asigurarea nevoilor materiale de baza;

–        Sustinere si implicare in educatia copiilor si tinerilor;

–        Invatarea si incurajarea autosustinerii;

–        Consiliere psihologica si spirituala.

Resursele necesare implinirii obiectivelor:

–        Spatiu de desfasurare a activitatilor si proiectelor sociale(cumparat sau inchiriat);

–        Resurse financiare pentru alimente, medicamente, lemne de foc, rechizite, plata utilitatilor, angajarea personalului necesar, etc;

–        Resurse materiale: haine, incaltaminte, alimente, rechizite, jucarii, obiecte de mobilier, electrocasnice, materiale de constructie, etc;

–        Masina pentru transportul bunurilor la familiile in nevoie, transportul copiilor, vizite;

–        Voluntari.

Hope for the Community Association is a non-governmental organization working in the southern county of Olt . The association was founded in 2005 and is headquartered in Drăgăneşti River.  The mission of Hope for the Community is to develop various social projects to support and meet the material, social , physical and spiritual needs of people in the local community and regional area.

Poverty is a serious problem facing many individuals and families in the southern county of Olt . The problem is due to poor industrialization and lack of jobs in or near the city. In many families the only financial income is provided from seasonal work or the children’s governmental allowances . This phenomenon affects all types of people, from children to the elderly, while generating more social problems such as: absenteeism of children from school, begging, increased crime, poor health for children and elderly, etc. . Due to the lack of a steady income, families can not provide even basic needs for their children, such as food, clothing, medicine, hygiene supplies for school, and warm,decent housing.

Our vision is to develop a community that is able to solve problems that affect the standard of living using their own resources.

To achieve the vision, the association is supporting these families by being involved in both primary human needs as well as educating and motivating them to adopt a lifestyle that can change the standard of living.

The activities and projects are aimed at:

– Providing basic material needs;

– Support and involvement in the education of children and youth;

– Learning and encouraging self-sufficiency;

– Psychological and spiritual support

Resources needed to fulfill the objectives:

– Space for activities and social projects (purchased or rented);

– Financial resources for food, medicine, firewood, supplies, utilities, personnel, etc;

– Material resources: clothes, shoes, food, school supplies, toys, furniture, appliances, construction materials, etc.

– Car for transportation of goods to families in need, transporting children, and visits;

– Volunteers